© Miguel Lorenzo

Martínez-Alier, Joan

Catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, les seves línies de recerca van de la història agrària i la història ambiental a l’economia ecològica, la política ambiental i l’ecologia política.

Ha estat research fellow del St Anthony’s College d’Oxford i professor visitant a la FLACSO, a l’Equador. És membre fundador de l’Associació Europea d’Economia Ambienal i de la Societat Internacional d’Economia Ecològica, que va presidir el 2006 i el 2007. Des del 2000 és membre del Comitè Científic de l’Agència Europea de Medi Ambient.

Ha estat col.laborador freqüent de revistes alternatives (Cuadernos de Ruedo ibérico, Bicicleta, Mientrastanto, Archipiélago) i actualment dirigeix la revista Ecología Política. Entre les seves publicacions cal destacar L’ecologisme i l’economia (1984), De la economía ecológica al ecologismo popular (1992), Los principios de la economía ecológica (comp. 1995), Economía ecológica y política ambiental (amb Jordi Roca, 2001) i El ecologismo de los pobres: conflictos ecológicos y lenguajes de valoración (2004).

RELACIONATS

Comparteix a