Imatges latents

La fotografia en transició

Des de principis del segle xix l’evolució de la fotografia ha estat lligada a les innovacions tecnològiques, als avenços de la ciència i al progrés de les comunicacions, a l’abast d’una minoria. Però des del moment en què la generació i difusió de les imatges ja és en mans de tothom, la fotografia ha adquirit una altra dimensió i juga un altre paper tant en les nostres vides individuals com en l’àmbit públic i col·lectiu.

La nostra societat contemporània ha forjat una cultura eminentment visual: allò que captura la càmera va molt més enllà de la realitat. La nostra mirada ja pot ser el producte d’una intel·ligència artificial aliena al nostre cos. ¿Què se n’ha fet del que revelava la fotografia, de la latència d’un temps que s’hi amagava? La sobresaturació de les imatges a què estem exposats ens ha fet adonar que ara les fotografies ens fan, més que no pas nosaltres a elles. La postfotografia ja és aquí i la nostra memòria hi haurà de dialogar.

Col·lecció Els llibres d'Arcàdia
Idioma Català
Any 2022
Pàgines 240
Format 14 x 21,5 cm
ISBN 978-84-124717-9-3
Preu 22€

Ressenyes

Desde principios del siglo XIX, la evolución de la fotografía ha estado ligada a las innovaciones tecnológicas, a los avances de la ciencia y al progreso de las comunicaciones, pero la producción fotográfica solo estaba al alcance de una minoría. A partir del momento en que la generación y difusión de imágenes está al alcance de todos, la fotografía ha adquirido otra dimensión y juega un papel más activo tanto en nuestras vidas como en el ámbito público y colectivo.

La sociedad contemporánea ha forjado una cultura eminentemente visual: lo que la cámara captura va más allá de la realidad. Inteligencias artificiales ajenas a nuestros cuerpos pueden modelar nuestra mirada. ¿Qué ha pasado con lo que la fotografía revelaba, con la latencia del tiempo que se escondía en ella? La sobresaturación de imágenes a la que estamos expuestos nos ha hecho dar cuenta que ahora las fotografías nos hacen a nosotros, más que nosotros a ellas. La postfotografia ya está aquí y tendremos que dialogar con ella.

Comparteix a