Deriva és un espai obert de pensament des del qual crear, articular i compartir reflexions que transgredeixin les fronteres clàssiques de les disciplines i obrin nous camins del saber. Deriva aposta pel discurs cultural en el sentit més emancipador i crític.

Deriva s’organitza a l’entorn d’una associació que, entre altres activitats, promou la col·lecció de llibres Deriva, amb els seus corresponents ebooks, publicats indistintament en català o en castellà.

La col·lecció Deriva compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.