Agamben, Giorgio

(Roma, 1942) És filòsof i escriptor. Professor de Filosofia a la Universitat de Verona, ha estat professor visitant a diverses universitats dels Estats Units i va ser director de programes al Collège International de Philosophie de París.

En els darrers anys ha estat reconegut com un dels pensadors més provocadors i imaginatius de la filosofia contemporània i la teoria política, i en particular per les seves recerques sobre el poder, la sobirania i l’estat d’excepció.

La seva obra Homo sacer (1995-2019) ha marcat un punt d’inflexió en el pensament polític contemporani. Entre els seus llibres més recents podem esmentar Segnatura rerum (2008), La Chiesa e il regno (2010), Idea della prosa (2002, 2013), Gusto (2015), Che cos’è la filosofia? (2016),  Autoritratto nello studio (2017) i Il regno e il giardino (2019). 

Arcàdia ha publicat Què vol dir ser contemporani? (2008).

Comparteix a