Folch, Ramon

Doctor en biologia i sociòleg. Presideix ERF, consultoria ambiental estratègica, i és membre del Club de Roma i de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha estat President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya i consultor de la UNESCO i de la Unió Europea. El 2012 va publicar una versió revisada del seu llibre Ambiente, emoción y ética. La cultura de la sostenibilidad.

Comparteix a