© F.M. Colombo

Craveri, Benedetta

Historiadora, és una de les màximes estudioses italianes de la llengua i la literatura francesa, matèria que ensenya a la Università degli Studi Suor Orsola Benincasa de Nàpols.

Va adquirir fama internacional escrivint sobre la vida intel·lectual dels salons francesos que es van crear a Versalles, amb obres com Madame du Deffand y su mundo (1982) i La cultura de la conversación (2001), on s’endinsa en el paper de les dones en la història i la cultura.

Comparteix a