Turiel, Antonio

És físic i matemàtic de formació, doctor en Física Teòrica per la Universitat Autònoma de Madrid. Científic titular del CSIC a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i membre del Departament d’Oceanografia Física. Els darrers anys, el seu treball de recerca s’ha centrat en el component oceànic del sistema climàtic i en els recursos naturals. Ha escrit nombrosos articles i comunicacions científiques, tant en revistes nacionals com internacionals. Promou el bloc The Oil Crash.

Comparteix a