© Rose Lincoln

Randall, Lisa

Experta en física de partícules i cosmologia, va ser la primera dona catedràtica al departament de física de Princeton i la primera catedràtica en física teòrica a Harvard, la seva recerca se centra en les partícules i forces fonamentals.

Entre els seus llibres traduïts al castellà cal destacar Universos ocultos (2011), El descubrimiento del Higgs (2012), Llamando a las puertas del cielo (2013) i La materia oscura y los dinosaurios (2016).

Comparteix a